Random Game
 
 

stickbang

stickbang

לא שהם היו שמחים לשתף אתכם פעולה במלחמות שלכם עם השכנים, אבל אין להם ברירה. בחרו את הקטלניים ביותר והשליכו אותם לעבר היריב. בסיום כל סיבוב תוכלו לרכוש עוד אנשים קטנים ומסכנים או לשדרג אותם, אבל אתם בטח לא תעשו את זה, כי אתם טובי לב ואתם מרחמים עליהם. תנועה - מקשי חיצים; בחירת איש קטן, כיוון, עוצמה וידוי - עכבר ועכבר שמאלי

Entries: 5594