Random Game
 
 

Scooby2Timed

Scooby2Timed
סקובי-דו ושאגי עדיין לא התאוששו מהפיראטים, אבל ברור להם שהם חייבים לפתור את התעלומה - איפה כולם? שימו לב למד הפחד של סקובי-דו ושאגי (מצד שמאל למעלה). כל התקלות עם יצורים מפחידים מעלה אותו. כשהוא יגיע לסופו השניים יימלטו ולא יפתרו את התעלומה. אספו כל חפץ שתוכלו. השתמשו בחפצים, על מנת להתגבר על מכשולים בדרך. תנועה - מקשי חיצים; פעולה ושימוש בחפץ מסויים - מקש רווח; מעבר לחפץ מסויים - מקש T; שמירה - מקש S; טעינת המשחק האחרון - מקש L; עצירת המשחק - מקש P. ניתן לשחק את המשחק הקצרצר בצורה רגילה או על זמן.
Entries: 3544