Random Game
 
 

Scooby Creepy Castle

Scooby Creepy Castle
כשיש לך בעלים כל כך אמיץ, לא נותר לך אלא לעשות את העבודה לבד ולשחרר את החברים מהטירה המכושפת. ולא שאתה אמיץ במיוחד. עזרו לסקובי-דו במסע לאיתור את החברים שלו. אל תיתנו לשדים להפחיד אותו יותר מדי. סגרו עליהם דלתות והשתמשו בחפצים השונים שתמצאו, כדי למנוע מהם לצוץ. איסוף ושימוש בחפצים - הקלקה על עכבר שמאלי במקום הנכון עם החפץ שאספתם. סגירת דלתות וחלונות - הקלקה עליהם.
Entries: 7974