Random Game
 
 

Rotation

Rotation

ברוכים הבאים למשחק החשיבה שיסובב לכם את הראש. במשחק חשיבה זה, שאמנם נראה קל ופשוט, תצטרכו להתאים במספר מוגבל של מהלכים את הבלוקים הצבעוניים שמולכם בהתאם למה שמראה לכם העיגול מצד ימין. הרוטציה מתבצעת רק בצבירים של שבעה, מרוכזים בעיגול. שימו לב לכמות המהלכים שעומדת לרשותכם בכל סיבוב ונסו לתכנן את צעדיכם מראש.

Entries: 7245