Random Game
 
 

Little Ninja

Little Ninja
כולו גובה מטר, אבל לאף אחד לא כדאי להתעסק איתו, במיוחד לא אחרי שהורסים לו את שנת הצהריים. תנועה שמאלה וימינה - חיצים שמאלה וימינה; קפיצה - חץ למעלה; התקפות שונות עם החרב - מקשי A, S ,D; הגנה - מקש רווח; שיקויים שונים - הספרות 1, 2, 3.
Entries: 4190