Random Game
 
 

Iron Stage

Iron Stage
אספו את הבונוסים שמפוזרים בקמצנות והזהרו מהתקפות משולבות של היריבים. תנועה שמאלה וימינה - מקשי חיצים; ירי - מקש S; התקפה מיוחדת - מקש D; קפיצה באוויר - מקש A. תנועות מיוחדות: כאשר לוחצים לחיצה מתמשכת על מקש D האיש שלכם מתמלא בכוח מיוחד. לחיצה נוספת משחררת אגרוף זעם לתוך היריב. אם תוך כדי הלחיצה על מקש D תלחצו על מקש A האיש שלכם ישלח קרס אל היריב, שתמשוך אותו, רק כדי לקבל בעיטה או אגרוף. בזמן שאתם נטענים (מקש D) אתם יכולים ללחוץ על חץ כלפי מטה. האיש שלכם יהפוך לכדור ברזל קוצני; כשאתם קופצים, לחיצה נוספת על מקש קפיצה (A) תעלה אותכם גבוה יותר; תנועה חשובה: לחיצה מהירה פעמיים על חץ לאחד הכיוונים יהפוך אתכם לאופנוע ברזל שידרוס כל דבר שעומד בדרכו.
Entries: 3377