Random Game
 
 

Flash Mineswheeper

Flash Mineswheeper
מטרת המשחק היא לאתר את כל המוקשים המפוזרים על פני רשת הריבוע הכי מהר שאתה יכול. ישנן שתי רשתות של 16x16 ו 25x25 בגדלים במשחק. הבן את המיקום של כל המוקשים המבוססת על מספרים אלה.
Entries: 3273