Random Game
 
 

Blobs 2

Blobs 2
הצפרדעים חוזרות. מי שמוכן לסכן את בריאותו הנפשית מוזמן לשחק ב-100 מסכים שונים. העיקרון פשוט: קפיצה של צפרדע מעל חברתה (בעזרת תפיסה וגרירה עם העכבר) מעלימה את החברה צפרדע לעולמים. צריך לתכנן את הצעדים ככה שבסוף תשאר רק צפרדע אחת. ניתן לקפוץ עם הצפרדעים גם באלכסון.
Entries: 769