Random Game
 
 

Ben 10 Krakken Attack

Ben 10 Krakken Attack
בן 10 נקרא שוב להציל את המצב ואתם צריכים להלחם נגד המפלצת הימית ולכסח לה א תהצורה בעזרת החייזרים שאליהם בן 10 יכול להשתנות אליהם. השתמשו בחצים כדי לשנות את כיוון הריצה שלכם. השתמשו במקש הרווח כדי לירות על המפלצת הימית.
Entries: 4738