Random Game
 
 

שוברים ביפאנית

שוברים ביפאנית
אתם יודעים איך עושים את זה: שוברים את כל הלבנים וגם מחריבים את היצורים שמסתובבים. אספו שידרוגים. תנועה - חיצים שמאלה וימינה; שיחרור הכדור, ירי -מקש רווח.
Entries: 4207